Δομή / Οργάνωση

Το Δ.Σ. του Δήμου Σφακίων συνήλθε σε συνεδρίαση την  15/02/2015 για τα αξιώματα του Προεδρείου για τα έτη 2015-2017 και για την Οικονομική Επιτροπή.

 

Για το Δημοτικό Συμβούλιο εκλέχθηκαν οι παρακάτω:

α. Πρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπουχλάκης Νεκτάριος του Ιωσήφ 

β. Αντιπρόεδρος ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου

γ. Γραμματέας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μπελιβάνης Σταμάτιος του Δημητρίου

 

Για την Οικονομική Επιτροπή που αποτελείται από τον Πρόεδρο κ. Ζερβό Ιωάννη, Δήμαρχο

εκλέχθηκαν οι παρακάτω:

Τακτικά Μέλη:

 1. Ηλιάκης Φίλιππος του Ιωάννη
 2. Σφηνιά Αφροδίτη του Ιωσήφ
 3. Μπολιώτης Ιωάννης του Ιωσήφ
 4. Καγιαδάκης Νικόλαος του Μανούσου
 5. Σταυριανουδάκης Ιωσήφ του Γεωργίου
  1. Χιωτάκης Μανούσος του Ιωσήφ
  2. Αναπληρωματικά Μέλη:
 1. Γιαλεδάκης Ιερώνυμος του Εμμανουήλ
 2. Ορφανουδάκης Εμμανουήλ του Παύλου