banner

Ο κόμβος έχει δημιουργηθεί με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση των πολιτών και των Μ.Μ.Ε. για το έργο και τις δραστηριότητες του Δήμου Σφακίων. Στις ενότητες που ακολουθούν μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για θέσεις εργασίας, δημοπρασίες και διαγωνισμούς που προκηρύσει ο Δήμος,  επίσης μπορείτε να διαβάσετε ανακοινώσεις, δελτία τύπου κ.α.

Δωρεά υπολογιστών στα σχολεία των Σφακίων από την οικογένεια Βαρδινογιάννη

Σε μία σημαντική προσφορά προς τους μαθητές των σχολείων του Δήμου Σφακίων, προχώρησε η οικογένεια Βαρδινογιάννη.

Με πρωτοβουλία του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου Σφακίων «Τα Σφακιά» υλοποιήθηκε η χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σχολεία του Δήμου Σφακιων, αφού για 6η συνεχή χρόνια η εταιρία Motor Oil ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Συλλόγου, προκειμένου να αγοραστούν Η/Υ για τα σχολεία των Σφακιων και να αντικατασταθουν οι παλαιάς τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται έως σήμερα αλλά και να προμηθευτούν και σχολεία που δε διέθεταν καθόλου ανάλογο εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα αγοράστηκαν από χανιώτικο κατάστημα 12 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας με εγκατεστημένα όλα εκείνα τα προγράμματα που χρειάζονται οι μαθητές. Χθες 31 Ιανουαρίου 2019 τεχνικός της εταιρείας προχώρησε στην τοποθέτηση τους στα δημοτικά σχολεία στα Ασκύφου, το Βουβά, την Χώρα Σφακιων, την Ανώπολη αλλά και στο γυμνάσιο/ λύκειο χώρας Σφακιων.

Μαθητές και δάσκαλοι δέχτηκαν με μεγάλη χαρά τους νέους υπολογιστές, ενώ ακόμα μεγαλύτερος ήταν ο ενθουσιασμός των παιδιών και των δασκάλων στα σχολεία που δεν διέθεταν καθόλου υπολογιστές. Αξίζει να αναφερθεί ότι στα συγκεκριμένα σχολεία, παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των μαθητών δεν δικαιολογεί δάσκαλο για το μάθημα πληροφορικής, οι υπολογιστές, όπως ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί, αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας των υπολοίπων μαθημάτων.

Ο μουσικοχορευτικός Σύλλογος Σφακίων ευχαριστεί θερμά την οικογένεια Βαρδινογιάννη και ειδικότερα τον κ. Βαρδή Βαρδινογιάννη, που συνέβαλε με αυτή την προσφορά του στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης του τόπου ενώ όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει σταματήσει να στέκεται αρωγός στον Σύλλογο, στηρίζοντας τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του.

 Κωνσταντίνος Διευθυντής Δημοτικού Σχολείου Βουβά

 υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας

 λιγοστοί μαθητές μπροστά απο τον νέο τους υπολιστή στο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Σφακίων

 ώρα της εγκατάστασης των υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο Ασκύφου

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ για το έτος : 2019
Κωδικοί
Αριθμοί
Έσοδα  Προϋπολογισμός
σε ευρώ
0 Τακτικά Έσοδα 740.098,72
1 (πλην 13) Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 422.227,00
2 Έσοδα παρελθόντων ετών 75.800,00
31 Έισπράξεις από Δάνεια 0,00
32 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά παρελθόντα έτη 494.841,03
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων 353.790,03
5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους 798.814,77
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 2.829.675,78
  Σύνολο Εσόδων : 5.715.247,33
 
Κωδικοί
Αριθμοί
Έξοδα  Προϋπολογισμός
σε ευρώ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 461.286,00
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων 959.675,29
63,64 Φόροι, Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα 48.518,00
651 Τοκοχρεολύσια δανείων 55.000,00
66 Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών 244.090,46
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά έξοδα 381.752,37
81,83 Επιχορηγούμενες και μη πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 264.140,46
82,85 Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 754.719,49
71 Αγορές 483.709,08
73 Έργα 1.792.120,32
74 Μελέτες 225.435,86
75 Συμμετοχή σε επιχειρήσεις 0,00
652 Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων 8.700,00
9111 Αποθεματικό 36.100,00
  Σύνολο Εξόδων: 5.715.247,33
     
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
     
     
  ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
     

Αποκατάσταση υδροδότησης Τ.Κ. Ανώπολης

Την Κυριακή 13 Ιανουαρίου αποκαταστάθηκε η υδροδότηση στην Τ.Κ. Ανώπολης μετά από πολυήμερη ταλαιπωρία τόσο των κατοίκων όσο και της τεχνικής ομάδας που προσπαθούσε να επιδιορθώσει τη βλάβη σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

 Ο Δήμος Σφακίων με άμεσες ενέργειες προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που προέκυψε στις 30/12/2018 , προχωρώντας σε προμήθεια νέου αντλητικού συγκροτήματος και προσπαθώντας  να μετακινηθούν μηχανήματα και προσωπικό στο σημείο του αντλιοστασίου.

 Για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου που οδηγεί στο σημείο, ανατέθηκε το έργο σε ιδιώτη εργολάβο  όμως λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και του γεγονότος ότι ο δρόμος είναι μέσα σε ρέμα, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις εργασίες έως ότου επιτραπεί από τις καιρικές συνθήκες..

 Μετά την αποκατάσταση της προσβασιμότητας, κατέστη δυνατή η μεταφορά του γερανού και του εργολάβου που του ανατέθηκε η παρέμβαση στην εγκατάσταση. Κατά τη διάρκεια των εργασιών και συγκεκριμένα κατά της έξοδο των σωληνώσεων του αντλητικού της εγκατάστασης υπέστη μηχανική βλάβη ο γερανός με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι εργασίες και να χρειαστεί η μεταφορά εξαρτήματος στα Χανιά για την επισκευή του.

 Μετά την αποκατάσταση της βλάβης συνεχίστηκαν οι εργασίες που αφορούσαν την έξοδο από την εγκατάσταση, σωληνώσεων μήκους 420 μέτρων όπου, λόγω φθορών, που διαπιστώθηκαν μετά της έξοδο τους ,μεταφέρθηκαν στα Χανιά για επισκευή. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επισκευής, μονταρίσματος και προσαρμογής τους με το νέο αντλιτικό μεταφέρθηκαν στο σημείο και προχωρήσαμε στην τοποθέτηση τους.

 Θέλουμε να επισημάνουμε την όλη προσπάθεια που κατεβλήθη από την πρώτη στιγμή για την όσο το δυνατό ταχύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος, έγινε ότι καλύτερο μπορούσαμε σε ανθρώπινο πλαίσιο αντιμετωπίζοντας έντονες καιρικές συνθήκες, τεχνικά προβλήματα και τη φύση των εργασιών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η κάθε σωλήνα μήκους 6 μέτρων  ξεβιδώνεται  και βιδώνετε χειρονακτικά.

 Ο Δήμος είχε προχωρήσει πριν από 2,5 χρόνια σε αντιμετώπιση όμοιου συμβάντος με αντικατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος και λόγω των τότε καλών καιρικών συνθηκών και των λιγότερων τεχνικών προβλημάτων μπορέσαμε και επιλύσαμε το πρόβλημα σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

 Θέλουμε να επισημάνουμε ότι από την πρώτη στιγμή η σημερινή δημοτική αρχή ιεράρχησε τις προτεραιότητες της για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ύδρευσης ειδικότερα στην περιοχή της Ανώπολης όπου η ύδρευση γίνεται από μία μόνο γεώτρηση που λειτουργεί σε βάθος 420 μέτρων και από τους τεχνικούς αναφέρεται ως η δυσκολότερη της Κρήτης.

 Στα πλαίσια αυτά έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης  όπου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση των 75.000 € από την Περιφέρεια Κρήτης με σκοπό την αξιοποίηση των Γλυκών Νερών και τη χωροθέτηση νέας γεώτρησης και διασύνδεση του δικτύου από τον Ίλιγγα στην Ανώπολη. Χωρίς μέχρι σήμερα ο Ο.Α.Κ. , παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας να έχει ουσιαστικά ανταποκριθεί όπως και σε άλλα αιτήματα του Δήμου. Γεωλόγος του Ο.Α.Κ. μετά από απαίτηση του Δήμου, επισκέφτηκε πρόσφατα την περιοχή όπου υπήρξε χωροθέτηση δύο νέων γεωτρήσεων και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για αδειοδότηση και χρηματοδότηση των εργασιών των δύο νέων γεωτρήσεων ευελπιστώντας σε θετικό αποτέλεσμα που θα εξασφαλίσει την υδροδότηση της Τ.Κ. Ανώπολης αλλά και θα μπορέσει επικουρικά να συνεισφέρει και στην Τ.Κ. Χώρας Σφακίων.

 Επισημάνουμε οτι ο Δήμος , επί Δημαρχίας Παύλου Πολάκη, είχε  εξασφαλίσει χρηματοδότηση για προμήθεια – αναβάθμιση εγκαταστάσεων ύδρευσης στην Τ.Κ.  Ανώπολης και ενώ η παρούσα δημοτική αρχή είχε λάβει όλες τις νόμιμες εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου σε επίπεδο υπηρεσιών Κρήτης δεν κρίθηκε επιλέξιμο από το Πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης το 2016 με αποτέλεσμα  να χαθεί  η χρηματοδότηση και να μην υλοποιήθεί το έργο.

49864983 2204143746500862 5074726047472156672 n

50487735 2033089716989863 6572395896800018432 n