Συνάντηση Δημάρχου με κατοίκους Χώρας Σφακίων

Ενημερωτική συνάντηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σφακίων, όπου ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Ζερβός ενημέρωσε κατοίκους της Χώρας Σφακίων για τα έργα που έχουν εκτελεστεί στην Τοπική Κοινότητα και για τις μελέτες που έχουν δρομολογηθεί.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι καθηγητές του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαος Σκουτέλης και κ. Εμμανουήλ Μανούτσογλου, όπου μέσω βιντεοπροβολής παρουσίασαν τη πρόοδο της μελέτης που τους έχει ανατεθεί με βάση την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Σφακίων, το Υπουργείο Πολιτισμού, η Περιφέρεια Κρήτης με το Πολυτεχνείο Κρήτης και αφορά : «Βενετσιάνικο Φρούριο Χώρας Σφακίων: Γεωλογικές Έρευνες ευστάθειας πρανών - Διερεύνηση φθορών –- Πρόταση Αποκατάστασης και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για την ανάδειξη του μνημείου» και συζήτησαν με τους κατοίκους του τρόπους που μπορεί να προχωρήσει η αποκατάσταση του αλσυλίου με καθοριστικές παρεμβάσεις επιτυγχάνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα για να καταστεί λειτουργικό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ο Δήμαρχος συζήτησε τις προτάσεις των κατοίκων για έργα τα οποία θα συμβάλουν στην βελτίωση της καθημερινότητας τους. Αναφέρθηκε στο έργο της δημοτικής αρχής και στην προσπάθεια που γίνεται για την ανάπτυξη του Δήμου.

Το επόμενο χρονικό διάστημα η δημοτική αρχή προτίθεται να υλοποιήσει παρόμοιες συναντήσεις σε όλες τις

Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.

 

ΕΡΓΑ

Τ.Κ. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ

 

 1. Ανάπλαση παλαιού λιμένα

Α) Επιστρώσεις δαπέδων στον προσήνεμο μώλο

Προϋπολογισμός μελέτης:                       73.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ημερομηνία δημοπρασίας:                     25-05-2016.

Εγκατάσταση αναδόχου:                         17-08-2016.

Ημερομηνία βεβαιούμενης περαίωσης: 31-01-2017.

Συνολική δαπάνη έργου:                       70.534,85 €.

Με το έργο κατασκευάσθηκαν εργασίες που αφορούν συντήρηση και αισθητική βελτίωση των υποδομών και είναι οι παρακάτω:

 • Επένδυση του τοιχείου στον προσήνεμο μώλο φυσικούς λίθους.
 • Ανακατασκευή τμήματος των δαπέδων του χερσαίου χώρου με επίστρωση σκυροδέματος.
 • Σε τμήμα του χερσαίου χώρου, που είναι προστατευμένο από τους κυματισμούς έγινε επίστρωση των δαπέδων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.
 • Εργασίες για φρεάτια και ανακατασκευή τμήματος προβλήτα με σκυρόδεμα 7.000 από ιδίους πόρους
 1. Αποκατάσταση δικτύου αποχέτευσης στην παραλιακή ζώνη

 

 • Αντικατάσταση πλαστικών σωληνώσεων με ανοξείδωτες και βάνες (κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων) 14.000 €
 • Συντήρηση κεντρικού αγωγού λυμάτων τα έτη 2015-16 στο παραλιακό μέτωπο 15.000 € (χρησιμοποιήθηκε κάμερα για εντοπισμό και στοχευμένες παρεμβάσεις στα σημεία που υπήρχαν φθορές στο δίκτυο)
 • Συντήρηση δικτύου λυμάτων- αποφράξεις 1.500 € ανά έτος
 1. Αντικατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίων αποχέτευσης στη παραλία
 • Αντικατάσταση αντλίας με νέα 4.000 €
 • Επισκευή παλιάς αντλίας στο υποβρύχιο 2.000 €

 

 1. Ανακατασκευή ράμπας εξυπηρέτησης των Ε/Γ πλοίων Προϋπολογισμός μελέτης:                       90.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ημερομηνία δημοπρασίας:                     01-04-2014.

Ημερομηνία βεβαιούμενης περαίωσης: 31-03-2016.

Συνολική δαπάνη έργου:                       78.047,22 €.

Με το έργο κατασκευάσθηκαν οι παρακάτω εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στην ράμπα πρόσδεσης Ε/Γ πλοίων της Χ. Σφακίων.

 • Αποκατάσταση των υποσκαφών στο ύφαλο τμήμα της ράμπας με ύφαλο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα. Για να πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση των υποσκαφών έγινε μικρή διαπλάτυνση της ράμπας.
 • Καθαιρέσεις των οδοστρωμάτων και των ανωδομών και η ανακατασκευή τους με οπλισμένο έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμα.
 • Ενίσχυση των πρανών με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου.
 • Τοποθέτηση δύο δεστρών ελκτικής ικανότητας 100 τόνων
 1. Διασύνδεση νέου δικτύου ύδρευσης
 • Σύνδεση παλαιού δικτύου ύδρευσης με το νέο στο Θόλος 3.000 €
 • Επέκταση αγωγού δικτύου άρδευσης από Ξεροπόταμο προς Βριτόμαρτις 2.000 €
 • Επέκταση αγωγού δικτύου άρδευσης από Ξεροπόταμο προς Εργαστήρια 1.000 €
 • Αγορά νεας αντλίας ύδρευσης 5.000 €
 • Επισκευή αντλίας ύδρευσης στο αντλιοστάσιο Βρύσης 2.000 €
 1. Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων

Μεταξύ του Δήμου Σφακίων και της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε σύναψη χρησιδανείου στις 21/06/2016, όπου με την υπογραφή συμφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

Ο Δήμος Σφακίων έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του, μηχανολογικό εξοπλισμό που αποτελείται από:

Α. Έναν ελκυστήρα (τράκτορα) ημιρυμουλκούμενων απορριμματοκιβωτίων και δύο ημιρυμουλκούμενα απορριμματοκιβώτια με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης απορριμμάτων χωρητικότητας 56 m3 και ειδικότερα:

Β. Ένα σύστημα φόρτωσης ΣΜΑ που περιλαμβάνει:

 1. την προμήθεια και τοποθέτηση ενός (1) αλυσομεταφορέα τροφοδοσίας απορριμμάτων, συνεχούς λειτουργίας,
 2. την προμήθεια ενός (1) ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Τοποθέτηση και έναρξη λειτουργίας του Ιούλιος 2016 και επιπλέον εργασίες που αφορούν αναβάθμιση της λειτουργίας του και λοιπές εργασίες σε περιβάλλοντα χώρο ύψους 10.000 €

 

 

 

 1. Νέο Δημαρχείο

Μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του δήμου στο παλαιό Ιατρείο Χώρας Σφακίων. Το νέο δημαρχείο είναι πλέον περισσότερο λειτουργικό και περισσότερο προσβάσιμο στους δημότες, λόγω της διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου. Με αυτό τον τρόπο αξιοποιήθηκε το παλαιό ιατρείο αποφεύγοντας την ερημοποίηση του. Προϋπολογισμός έργου 65.000 €

 

 1. Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου

Μετά την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του δήμου, ο χώρος αξιοποιήθηκε. Εκτός από τις διαλέξεις του ΔΕΑΠ, πραγματοποιούνται συναντήσεις της ομάδας γυναικών , μαθήματα του δημοτικού φροντιστηρίου καθώς και πολλές ενημερωτικές συναντήσεις.

 1. Δημιουργία έδρας Δ.Ε.Α.Π.

Μετά την μετεγκατάσταση των υπηρεσιών του δήμου και αυτός ο χώρος αξιοποιήθηκε μεταφέροντας την έδρα του ΔΕΑΠ Σφακίων Γ. Ξενουδάκης στη Χώρα Σφακίων.

 1. Ίδρυση βιβλιοθήκης

Στο χώρο δίπλα από το Πνευματικό Κέντρο δημιουργήθηκε η βιβλιοθήκη του ΔΕΑΠ Σφακίων, όπου μέχρι σήμερα φιλοξενεί περισσότερα από 2.500 βιβλία

 1. Στέγαση «Βοήθεια στο σπίτι»

Στο χώρο του δημοτικού φυσιοθεραπευτηρίου, στης Κομιτάδες, μεταφέρθηκαν τα γραφεία του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Ένας χώρος ο οποίος διαμορφώθηκε κατάλληλα για να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του προγράμματος.

 1. Κατασκευή wc ποσό 9.500 €

Αντικατάσταση των παλαιών φθαρμένων τουαλετών στην πλατεία της Χώρας Σφακίων, με νέες λειτουργικές, κατάλληλες και για ΑΜΕΑ.

 

 1. Αποκατάσταση Ι.Ν. Δώδεκα Αποστόλων ποσό 35.000€

Η εκκλησία των Αγίων Αποστόλων χτίστηκε από κατοίκους του Καλλικράτη και ήταν η τελευταία από τις 45 που χτίστηκαν την ίδια περίοδο στην περιοχή. Αναστηλώθηκε για πρώτη φορά μετά την γερμανική κατοχή ενώ οι εκτεταμένες φθορές και ο κίνδυνος άμεσης κατάρρευσής της, οδήγησαν τον εφημέριο Χώρας Σφακίων π. Αθανάσιο Κουκουναρη να απευθυνθεί στον Δήμαρχο Σφακίων κ. Ζερβό, ο οποίος υπέβαλε σχετικό αίτημα στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων κ. Παπαδοπούλου, δρομολογώντας τις διαδικασίες για την διάσωσή και αναστήλωσης του ναού από τον Αρχαιολογία Χανίων.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή δημοτών, ακόμα και Σφακιανών κατοίκων εξωτερικού, όπου δώρισαν εκκλησιαστικά αντικείμενα του Ναού.

 1. Οικίσκος Πυροσβεστικού κλιμακίου ποσού 15.500 €

Τοποθετήθηκε οικίσκος για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Π.Κ. Ανώπολης, σε ένα από τα πιο κομβικά σημεία του Δήμου μας, στη διασταύρωση των Κομιτάδων. Μετά την στελέχωση και λειτουργία του νέου Π.Κ. ένα όχημα από τα δύο που διαθέτει η υπηρεσία υποχρεούται να περιπολεί στην νότια πλευρά του Δήμου όπου υπάρχει αυξημένο ποσοστό κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατά τους θερινούς μήνες λόγω των δυνατών ανέμων που πνέουν. Με την τοποθέτηση του οικίσκου το προσωπικό του κλιμακίου μπορεί να παραμένει σε ένα αξιοπρεπές χώρο και να ελέγχει όλη την περιοχή.

 1. Ολοκληρώθηκε το έργο Rural Broadband με την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, που έχει ως αποτέλεσμα 17 απομακρυσμένοι οικισμοί, μεταξύ των οποίον και η Χώρα Σφακίων, στο Δήμο Σφακίων να αποκτήσουν πρόσβαση στο Γρήγορο Internet με συνδέσεις VDSL και ταχύτητες έως 50Mbps.
 2. Έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις που αφορούν τη διευθέτηση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στάθμευσης οχημάτων που παρατηρείται τους καλοκαιρινούς μήνες στη Χώρα Σφακίων (πινακίδες σήμανσης, κολωνάκια, διαμόρφωση θέσεων ΑΜΕΑ, ταξί και διαγραμμίσεις).

 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙ  

 

 1. Ανάπλαση από «Βρύση» έως επαρχιακή οδό Ανώπολης

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τις ανάγκες του Δήμου Σφακίων και αφορά σε εργασίες και παρεμβάσεις για την ανάπλαση δημόσιων κοινόχρηστων εσωτερικών διαδρομών και πλατωμάτων, εντός των προσωρινών ορίων του οικισμού Χώρα Σφακίων , στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χώρας Σφακίων , του Δήμου.

Ως έδρα του Δήμου αλλά και λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής θέσης και της πλούσιας ιστορίας του οικισμού είναι σημαντικό να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του και να αναδειχτεί συνολικά ο δημόσιος χώρος (σοκάκια, πλατώματα, μονοπάτια προς την πλούσια φύση) .

Ο οικισμός αναπτύσσεται αμφιθεατρικά γύρω από το λιμάνι ακολουθώντας το φυσικό ανάγλυφο. Έτσι οι εσωτερικές διαδρομές ανάμεσα στις γειτονιές κατοικίας και το εμπορικό παραλιακό μέτωπο, έχουν μεγάλες κλίσεις και διαμορφώνονται με ραμπόσκαλες και σκάλες. Σε εσωτερική διαδρομή που αναπτύσσεται παράλληλα με την παραλιακή, έχει ήδη υλοποιηθεί ανάπλαση με πλακόστρωση και η παρούσα μελέτη αναδεικνύει και βελτιώνει το δίκτυο κίνησης εντός των προσωρινών ορίων του οικισμού, που δεν είχε συμπεριληφθεί στο προηγούμενο έργο. Έτσι το σύνολο του κοινόχρηστου δικτύου κίνησης , που σχεδόν αποκλειστικά αφορά κίνηση πεζών, επαναπροσδιορίζεται με ήπιους τρόπους και υλικά επίστρωσης αντίστοιχα των υλοποιημένων τμημάτων , ολοκληρώνοντας την ανάπλαση του οικισμού της Χώρας Σφακίων.

 1. Ανάπλαση αλσυλίου Βενετσιάνικου Φρουρίου Χώρας Σφακίων ποσό 42.681,00€. 6/9/2018

Ο Δήμος Σφακίων, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού του ρόλου και της άσκησης των αρμοδιοτήτων του και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσπαθεί για την εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης / Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, διαθέτει το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό με την απαιτούμενη εμπειρία και τεχνογνωσία για την υλοποίηση του έργου, το οποίο εμπίπτει στους ερευνητικούς του στόχους

Σκοπός του Έργου είναι η επιστημονική διερεύνηση και διάγνωση των αιτιών φθοράς του μνημείου του Βενετσιάνικου Φρουρίου Σφακίων, και ειδικά στην διερεύνηση των ολισθήσεων του γεωλογικού υπόβαθρου επί του οποίου εδράζεται. Στη συνέχεια ενδιαφέρει η παραγωγή σειράς προτάσεων για την αποκατάσταση των πρανών και του μνημείου, συναφείς με την ιστορικότητα και την περιβαλλοντική διάσταση της ευρύτερης περιοχής, ώστε να συνάδουν με την αξία του συνόλου. Στα παραπάνω θα στηριχθεί η τελική μελέτη αποκατάστασης του μνημείου και διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, η οποία θα εκπονηθεί σε συνεργασία με τον Δήμο Σφακίων και την ΕΦ.Α. Χανίων. Οι τέσσερις φορείς κατ’ αυτό τον τρόπο θα εργαστούν στην προοπτική επίτευξης κοινού σκοπού, σε ισόρροπη συνεργασία.

 1. Βιολογικός ποσό: 24.574,80 € 26/6/2018

Υπογράφηκε σύμβαση ανάθεσης μελέτης έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων Χώρας Σφακίων μεταξύ του δήμου και του αναδόχου – σύμπραξη μελετητών (Κοσμαδάκη Μαρίνας, Μαυράκη Στυλιανής, Ταβλά Νικολάου). Στο αντικείμενο της Μελέτης περιλαμβάνεται η εκπόνηση των εξής επιμέρους μελετών:

 • Γεωλογική – υδρογεωλογική έκθεση για τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.
 • Τεχνική έκθεση καθορισμού αποδέκτη επεξεργασμένων λυμάτων, για την εναλλακτική διάθεσή τους σε ρέμα της περιοχής.
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου. Θα περιλαμβάνει και Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης, λόγω ένταξης της περιοχής στο δίκτυο NATURA 2000. Θα συνοδεύεται επίσης από τη Μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής συστήματος άρδευσης, για την αδειοδότηση της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση καλλιεργειών της περιοχής.
 • Υδραυλική και Μηχανολογική – Ηλεκτρολογική Προμελέτη της Ε.Ε.Λ. και Οριστική Υδραυλική μελέτη των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, με τα αντίστοιχα Τεύχη Δημοπράτησης.

 

 1. Μουσείο ψηφιακής απεικόνισης

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Δράση 2.c.1 : Ενίσχυση εφαρμογών στον τομέα του ηλεκτρονικού πολιτισμού και τουρισμού (τομέων της RIS3Crete)» με καταληκτική ημερομηνία υποβολή προτάσεων την 10-08-2018.

Η πράξη περιλαμβάνει τη αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας για την προβολή στοιχείων του πολιτιστικού αποθέματος των Σφακίων. Σκοπό της είναι η διατήρηση της ιστορίας και του πολιτισμού παράλληλα με την τουριστική προβολή των Σφακιών. Το έργο περιλαμβάνει:

Οπτικοποίηση του μύθου των Δροσουλιτών στο Φραγκοκάστελο μέσω animation 360ο (μη φωτορεαλιστικό) με τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας. Εικονικά πλάνα, αφήγηση, μουσική κλπ περιγράφουν την ιστορία με ένα απόλυτα βιωματικό και εντυπωσιακό τρόπο ταξιδεύοντας τον επισκέπτη στην εποχή και εντός του μύθου. Το ψηφιακό έκθεμα αποτελείται από ειδικές κάσκες εικονικής πραγματικότητας με ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο και ακουστικά.

Εικονική πεζοπορία φαράγγι της Σαμαρίας. Με χρήση εικονικής πραγματικότητας και βιντεοσκόπηση με ειδικό σύστημα πολλαπλής κάμερας 360ο θα βιντεοσκοπηθεί όλη η πεζοπορική διαδρομή στο περίφημο φαράγγι της Σαμαριάς. Ο επισκέπτης, φορώντας την κάσκα εικονικής πραγματικότητας θα τηλεμεταφέρεται εικονικά στο φαράγγια και θα το «περπατά» σαν να βρίσκεται πραγματικά στο χώρο. Η εικονική αυτή περιήγηση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική καθώς θα δόσεις τη δυνατότητα στους επισκέπτες που δεν μπορούν να επισκεφτούν το φαράγγι (ειδικά ΑΜΕΑ και ηλικιωμένοι) να βιώσουν εικονικά μια μοναδική εμπειρία. Το ψηφιακό έκθεμα αποτελείται από ειδικές κάσκες εικονικής πραγματικότητας με ενσωματωμένο κινητό τηλέφωνο και ακουστικά.

Τέλος θα αναπτυχθεί διαδραστική εφαρμογή για οθόνη αφής, η οποία θα αποτυπώνει πάνω σε χάρτη της περιοχής τα σημεία ενδιαφέροντος και αξιοθέατα του Δήμου Σφακίων. Για κάθε ένα από αυτά θα υπάρχει εντός της εφαρμογής πληροφοριακό υλικό και σύντομο βίντεο με πλάνα υπερύψηλής ανάλυσης 4Κ αφήγηση και υποτιτλισμό. Ο χρήστης θα επιλέγει το σημείο και το βίντεο που θέλει να δει. Το σύνολο των βίντεο που θα παραχθούν για την εφαρμογή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δήμο και στο web site που θα δημιουργηθεί στα πλαίσια του έργου καθως και για λοιπούς σκοπούς τουριστικής προβολής

Οι εφαρμογές και ο εξοπλισμό του έργου θα εγκατασταθούν σε κτήριο του Δήμο στη Χώρα των Σφακιών που θα λειτουργήσει ως «πάρκο» πολιτισμού. Όλο το ψηφιακό περιεχόμενο και οι εφαρμογές θα παραχθούν στα ελληνικά και δύο ξένες γλώσσες..

45990996 334920573984921 4127641164058722304 n

46202268 754377178228755 7197038833475518464 n

46322111 1865927830171763 1446448589046808576 n

46052533 197751337804871 6649861537563410432 n