Παιδικές χαρές στο Δήμο Σφακίων

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Αλέξη Χαρίτση, εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Σφακίων στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας» ποσού 201.977,40 € από Υπ. Εσωτερικών, 22.778,80 € από ιδίους πόρους, συνολικά 224.756,20 €.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την τοποθέτηση παιχνιδιών, φωτισμός και περίφραξη των χώρων, όπου θα πληρούν τις ασφαλείς προδιαγραφές που έχει θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Οι παρεμβάσεις αφορούν στις Τ.Κ. Ίμπρου, Ανώπολης, Πατσιανού (περιοχή Φραγκοκαστέλλου), Χώρας Σφακίων και Σκαλωτής.

Ο σχεδιασμός του Δήμου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζερβό, πιστοποιημένων παιδικών χαρών ανά Τοπική Κοινότητα, με απώτερο στόχο την λειτουργία και πιστοποίηση όλων, μέσω της προσπάθειας αξιοποίησης κάθε χρηματοδοτικού προγράμματος, σε συνδυασμό με την παράλληλη χρηματοδότηση παρεμβάσεων στις παιδικές χαρές του Δήμου από ιδίους πόρους είχαν ως αποτέλεσμα, ενώ ο Δήμος Σφακίων αρχικά δεν διέθετε καμία παιδική χαρά με πιστοποιημένα όργανα και δάπεδο ασφαλείας, να έχει εξασφαλίσει ήδη μέχρι στιγμής την τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων και δαπέδου ασφαλείας στις παραπάνω παιδικές χαρές και θα συνεχίσει την προσπάθεια για κάλυψη του συνόλου των Τ.Κ. του Δήμου Σφακίων .