Ανακοίνωση για όρια οικισμών

Σχετικά με ανακοίνωση που αναρτήθηκε σε μέσα ενημέρωσης σύμφωνα μα τα οποία ο Δήμος Σφακίων εμφανιζόταν ότι δεν είχε υποβάλει τα στοιχεία που απαιτούσε ο νόμος 3889/2010 (παρ.2α,2β και 4 του άρθρου 23) που αφορούσαν τα όρια των οικισμών και τις οικιστικές πυκνότητες αυτού, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο Δήμος εμπρόθεσμα στις 15-5-2018 με αριθ. πρωτ. 1146 υπέβαλε στο εθνικό κτηματολόγιο όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία. Εκείνο το οποίο «θορύβησε» την παραπάνω κρατική δομή ήταν ότι εκ παραδρομής κατατέθηκε εκ των υστέρων επιστολή του Δήμου περί ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η επιστολή αυτή κατατέθηκε σήμερα σε άμεση επικοινωνία και συνεννόηση με το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και τυπικά ολοκληρώθηκε η διαδικασία.