Απρίλιος 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στις 21/04/2018
  Ημ/νια: 23/04/2018 14:31:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΚΔΩΗ4-ΑΒ6
 2. Θέμα: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στις 22 και 23/04/2018
  Ημ/νια: 23/04/2018 14:30:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ζ2ΣΩΗ4-ΚΚΔ
 3. Θέμα: Έξοδα κίνησης διαμονής -ημερήσια αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών
  Ημ/νια: 19/04/2018 12:50:51
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΓΞΤΩΗ4-Ω7Ζ
 4. Θέμα: ΧΕΠ 102-2018 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
  Ημ/νια: 19/04/2018 10:57:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΡ6ΑΩΗ4-ΑΦΝ
 5. Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης και δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018
  Ημ/νια: 19/04/2018 10:37:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΓΗΔΩΗ4-ΞΜ2
 6. Θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης, κατανομή πιστώσεων και πρώτη αναμόρφωση έτους 2018
  Ημ/νια: 18/04/2018 14:18:02
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΕΠΦΩΗ4-ΒΗ1
 7. Θέμα: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.
  Ημ/νια: 18/04/2018 14:16:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΜΥΩΗ4-ΠΕ1
 8. Θέμα: Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αναψυκτήριου και αθλητικών εγκαταστάσεων -γηπέδου Φραγκοκαστέλλου Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 16/04/2018 13:57:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΟΕ8ΩΗ4-Φ3Ρ
 9. Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή και αποτίμηση ζημιών και για τον υπολογισμό και επικύρωση των οικονομικών ενισχύσεων από τις ζημιές σε κύριες κατοικίες και οικοσκευές, που προκλήθηκαν από τις έντονα πλημμυρικά φαινόμενα την 20η Φεβρουαρίου 2018 στον Δήμο Σφακίων
  Ημ/νια: 16/04/2018 11:03:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω5ΟΦΩΗ4-ΣΨΣ
 10. Θέμα: Αποδοχή επιχορήγησης και δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2018
  Ημ/νια: 12/04/2018 13:29:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΨ5ΩΗ4-ΡΩΦ

eps ypes