Νοέμβριος 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 128/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών
  Ημ/νια: 13/11/2018 15:02:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΥΙΜΩΗ4-3ΦΠ
 2. Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. 129/2018 Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών
  Ημ/νια: 13/11/2018 15:00:32
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω1ΟΑΩΗ4-ΓΜ2
 3. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 300/2018 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
  Ημ/νια: 13/11/2018 10:10:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ41ΝΩΗ4-ΥΝ1
 4. Θέμα: ΧΕΠ 401-2018 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
  Ημ/νια: 09/11/2018 13:10:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ξ2ΑΩΗ4-ΜΒ9
 5. Θέμα: ΧΕΠ 400-2018 Προμήθεια οικοδομικών υλικών
  Ημ/νια: 09/11/2018 10:58:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΥΣΔΩΗ4-0ΕΙ
 6. Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών
  Ημ/νια: 09/11/2018 10:56:20
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω0ΘΦΩΗ4-ΑΞΕ
 7. Θέμα: Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού υλικού
  Ημ/νια: 08/11/2018 12:35:49
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ083ΩΗ4-Υ6Τ
 8. Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
  Ημ/νια: 07/11/2018 12:49:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 67ΜΠΩΗ4-ΖΒΤ
 9. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας επιγραφών για τον εξοπλισμό του κτιρίου Μπικουβαράκη Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 07/11/2018 09:15:52
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΙΕΩΗ4-7ΗΛ
 10. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 242/2018 Απευθείας ανάθεση Προμήθειας τεσσάρων εγχάρακτων επιγραφών για τον εξοπλισμό κτιρίου Μπικουβαράκη Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 07/11/2018 08:55:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΚΧΩΗ4-ΨΗΥ

eps ypes