Σεπτέμβριος 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 210/2018 Διάθεση Πίστωσης Εξόδων Κίνησης Αντιδημάρχου
  Ημ/νια: 21/09/2018 12:08:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΜΙΞΩΗ4-ΓΥ5
 2. Θέμα: Ανακήρυξη της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη Σφακίων
  Ημ/νια: 21/09/2018 11:34:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 7Υ6ΞΩΗ4-ΘΚ8
 3. Θέμα: Απόφαση Δημάρχου 208/2018 Συμπληρωματική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τα Καύσιμα του Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 21/09/2018 08:41:04
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΘΙΘΩΗ4-0ΔΦ
 4. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 203/2018 Απευθείας ανάθεση εργασίας «Χρήση μηχανικού σάρωθρου για καθαρισμό αγροτικών οδών οικισμού Νομικιανών»
  Ημ/νια: 19/09/2018 14:02:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9ΩΥ3ΩΗ4-90Η
 5. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 207/2018 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων (γάλα).
  Ημ/νια: 19/09/2018 13:22:43
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΕΛΩΗ4-7ΕΥ
 6. Θέμα: Ανάκληση της 110/2018 Απόφασης Δημάρχου και συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση εκποίησης, αγοράς και εκμίσθωσης ακινήτων και κινητών πραγμάτων.
  Ημ/νια: 19/09/2018 12:50:14
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΕΣΤΩΗ4-Θ9Τ
 7. Θέμα: Συγκρότηση δημοτικής επιτροπής παιδείας
  Ημ/νια: 19/09/2018 12:35:53
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΦΛΕΩΗ4-ΙΡ4
 8. Θέμα: Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και παραγωγικών τάξεων που συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
  Ημ/νια: 19/09/2018 12:31:30
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣΘΑΩΗ4-Α1Λ
 9. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 205/2018 Απευθείας ανάθεση της προμήθειας υλικών για συντήρηση αναμεταδοτών τηλεοράσεων Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 18/09/2018 15:13:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68ΕΨΩΗ4-0ΙΣ
 10. Θέμα: Σύμβαση 41/2018 Προμήθειας κουφωμάτων (πόρτες, παράθυρα, τζάμια) και στεγάστρου για Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης.
  Ημ/νια: 18/09/2018 11:50:45
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω12ΞΩΗ4-ΦΗΩ

eps ypes