Ιούνιος 2017
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ημ/νια: 23/06/2017 14:23:33
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 73ΒΧΩΗ4-0Ο3
 2. Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ημ/νια: 23/06/2017 14:20:01
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΞΙΘΩΗ4-ΧΞ6
 3. Θέμα: Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας για άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους η την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το 2017 εντός των χωρικών ορίων του Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 23/06/2017 14:04:27
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ7ΩΓΩΗ4-ΩΞΗ
 4. Θέμα: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων)
  Ημ/νια: 23/06/2017 11:30:57
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΧΜΖΩΗ4-8Ν7
 5. Θέμα: Απόδοση φόρου εισοδήματος και ΦΑΠ
  Ημ/νια: 22/06/2017 13:54:26
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΛΖ4ΩΗ4-4Ν3
 6. Θέμα: Σύμβαση προμήθειας γραφικής ύλης για τα γραφεία του Δήμου
  Ημ/νια: 22/06/2017 11:46:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΡΥΡΩΗ4-5Φ8
 7. Θέμα: Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης για τα γραφεία του Δήμου ποσού 3.978,66 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
  Ημ/νια: 22/06/2017 11:43:29
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω3Γ3ΩΗ4-53Υ
 8. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας (μη όμορες επιχειρήσεις).
  Ημ/νια: 21/06/2017 12:02:16
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Α45ΩΗ4-Τ97
 9. Θέμα: ΕΑΔ 219/2017 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΕΑΔΥ τακτικής Ιουνίου 2017
  Ημ/νια: 21/06/2017 10:07:17
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΓ8ΩΗ4-ΓΥ1
 10. Θέμα: ΕΑΔ 218/2017 Απόδοση κρατήσεων στο ΤΠΔΥ τακτικής Ιουνίου 2017
  Ημ/νια: 21/06/2017 10:02:55
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 7Ξ18ΩΗ4-ΣΑΜ

eps ypes