Ιανουάριος 2018
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΠΟ 27-11-2017 ΕΩΣ 26-12-2017
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:51:59
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6011ΩΗ4-57Κ
 2. Θέμα: Μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2018
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:50:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΩΡ3ΩΗ4-Χ5Ε
 3. Θέμα: Πληρωμή λογαριασμών κινητού τηλεφώνου για τις ανάγκες του Δημάρχου Σφακίων Ζερβού Ιωάννη
  Ημ/νια: 16/01/2018 13:46:05
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΕΔ3ΩΗ4-3ΩΕ
 4. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΣΦΕΝΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ”, ποσού 17.919,35 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (22.220,00 € με Φ.Π.Α 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 12:17:11
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΘΛΓΩΗ4-3Σ5
 5. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ”, ποσού 9.435,48 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (11.700,00 € με Φ.Π.Α 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 12:13:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΒΠΓΩΗ4-ΡΘΩ
 6. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 ΤΟΥ Ν.3889/2010, ποσού 4.016,13 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (4.980,00 € με Φ.Π.Α 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 12:11:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΔΓΞΩΗ4-Ω5Υ
 7. Θέμα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 04), ποσού 4.016,13 € χωρίς τον Φ.Π.Α. (4.980,00 € με ΦΠΑ)
  Ημ/νια: 11/01/2018 12:07:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 60Φ7ΩΗ4-ΓΙ0
 8. Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη μεταφοράς νερού ύδρευσης από υφιστάμενη δεξαμενή στον οικισμό Ασφένδου Δήμου Σφακίων» ποσόν 22.220,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 12:04:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΝΑ5ΩΗ4-ΘΘΛ
 9. Θέμα: Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Υδραυλική μελέτη αντικατάστασης εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμού χώρας Σφακίων» ποσόν 11.700,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 11:59:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 7Ξ14ΩΗ4-4ΑΨ
 10. Θέμα: Απευθείας ανάθεση υπηρεσίας ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 Ν.3889/2010 ποσόν 4.980,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
  Ημ/νια: 11/01/2018 11:55:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω4ΡΓΩΗ4-ΗΒΤ

eps ypes