Μάρτιος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Σύσταση επιτροπής διαγωνισμού της παρ 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 (και για την διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με αντάλλαγμα και καθορισμός χώρων) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:21:25
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω6ΕΨΩΗ4-ΥΔΨ
 2. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης κατόπιν δημοπρασίας (μη όμορες επιχειρήσεις ) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:15:42
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Λ09ΩΗ4-Χ53
 3. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμορες επιχειρήσεις) για το 2019.
  Ημ/νια: 25/03/2019 07:04:36
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΥΤΓΩΗ4-ΣΟΝ
 4. Θέμα: Προμήθεια οικοδομικών υλικών
  Ημ/νια: 22/03/2019 11:59:18
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΣ7ΕΩΗ4-ΔΛΡ
 5. Θέμα: Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
  Ημ/νια: 22/03/2019 11:20:28
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 64ΟΦΩΗ4-ΡΓ8
 6. Θέμα: Αγροτική οδός από δυτικό όριο σχεδίου πόλεως Αγ. ρουμέλης ώς περιοχή εκφόρτωσης αγροτικών προιόντων δυτικού τμήματος Λευκών Ορέων
  Ημ/νια: 20/03/2019 15:00:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΣΧΨΩΗ4-ΞΗΝ
 7. Θέμα: Καθορισμός των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης και καθορισμός τιμήματος για τους έχοντες το δικαίωμα της χρήσης άνευ δημοπρασίας (όμοροι) και με δημοπρασία
  Ημ/νια: 20/03/2019 14:57:34
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 9Ο0ΚΩΗ4-ΟΕΠ
 8. Θέμα: Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας σε τρίτους για το έτος 2019
  Ημ/νια: 20/03/2019 14:54:31
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6Ξ60ΩΗ4-Φ6Θ
 9. Θέμα: Πράξη Δημάρχου 145/2019 Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Απευθείας ανάθεση προμήθειας Ανταλλακτικών για την επισκευή του απορριμματοφόρου ΚΗΥ-4825 ποσού 333,61€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
  Ημ/νια: 20/03/2019 14:21:48
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΔΘΞΩΗ4-0Ν8
 10. Θέμα: Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών στο Λουτρό Σφακίων , φερόμενης ιδιοκτησίας Ανδρουλακάκη Σταύρου του Γεωργίου
  Ημ/νια: 20/03/2019 13:33:15
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 75Ν1ΩΗ4-4Ω5

eps ypes