Ιανουάριος 2019
Κ Δ Τ Τ Π Π Σ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Ενημερωτικα Δελτια

facebook icon

Βρίσκεστε εδώ: ΑρχικήΠρογραμμα διαυγεια

Aνάρτηση Αποφάσεων στο Διαδίκτυο | Δήμος Σφακίων - Πρόγραμμα διαυγεια

Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
 1. Θέμα: Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
  Ημ/νια: 18/01/2019 13:35:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 7ΖΝΜΩΗ4-6ΤΣ
 2. Θέμα: Διαγραφές χρηματικών καταλόγων
  Ημ/νια: 18/01/2019 13:32:56
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΩΦ3ΑΩΗ4-Ψ2Τ
 3. Θέμα: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έργου: Ανάπλαση οικισμών Ίμπρου-Ασφένδου- Καλλικράτη- Άγιος Ιωάννης Δήμου Σφακίων
  Ημ/νια: 18/01/2019 13:27:08
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 62Τ7ΩΗ4-34Α
 4. Θέμα: Προσχέδιο προϋπολογισμού έτους 2019
  Ημ/νια: 18/01/2019 09:47:13
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΠΥΙΩΗ4-5Δ9
 5. Θέμα: Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο
  Ημ/νια: 15/01/2019 14:27:03
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 68Θ8ΩΗ4-ΝΥΤ
 6. Θέμα: Μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων μηνός Ιανουαρίου 2019
  Ημ/νια: 15/01/2019 14:21:39
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ψ4ΠΡΩΗ4-ΛΓ6
 7. Θέμα: Πληρωμή κινητού τηλεφώνου Δημάρχου απο 27/9/2018 εως 26/10/2018
  Ημ/νια: 15/01/2019 14:18:58
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΞΨ9ΩΗ4-ΞΗ2
 8. Θέμα: Επιστροφές χρημάτων από διπλή είσπραξη λόγω κατάσχεσης εις χείρας τρίτων
  Ημ/νια: 15/01/2019 14:16:44
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: Ω379ΩΗ4-ΨΓΡ
 9. Θέμα: Περίληψη Διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΙΒΑΝΙΑΝΑ ΕΩΣ ΦΟΙΝΙΚΑ, ΜΕ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΠΡΟΣ ΛΥΚΟ"
  Ημ/νια: 15/01/2019 13:39:40
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: ΨΕ7ΔΩΗ4-Ρ2Τ
 10. Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο ΣΥΓΚΡΟΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού από οικισμό Λιβανιανά έως Φοίνικα, με διακλάδωση προς Λύκο
  Ημ/νια: 15/01/2019 12:02:54
  Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
  ΑΔΑ: 6ΙΞΝΩΗ4-1ΝΑ

eps ypes